Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Raznolikost, vključevanje in enakost

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Evropska unija si izjemno prizadeva za vključevanje, enakost in raznolikost. EU podpira te vrednote, zato želi privabiti raznoliko in vključujočo delovno silo.

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) si aktivno prizadeva povečati raznolikost nabora talentov institucij in s tem zagotoviti, da bo javna uprava EU odražala raznolikost državljank in državljanov, ki jim služi.

Zakonodaja EU prepoveduje diskriminacijo na kateri koli podlagi, denimo zaradi spola, rase, barve kože, etničnega porekla, socialno-ekonomskega porekla, jezika, vere ali prepričanja, državljanstva, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali katere koli druge značilnosti.

Urad EPSO si v svojih izbirnih postopkih prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enake možnosti, da lahko na enakopraven način v celoti pokažejo svoje znanje in kompetence.

Urad se je tudi zavezal, da bo opredelil in odstranil vse preprečitvene dejavnike, kot so ovire za invalide ter morebitna tveganja za pristranskost ali diskriminacijo.

Institucije, organi in agencije EU si stalno prizadevajo za spodbujanje raznolikosti in vključevanja, tudi na delovnem mestu, kjer je vsak posameznik cenjen in spoštovan, raznolikost pa je priznana kot vir obogatitve in inovativnosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani o enakih možnostih.