Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 05/05/2022

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 27

Najmanjše število točk: 123.5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/380/19 - AD9

Posodobljeno
06/05/2022 - 09:15