Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Strokovno-tehnični uslužbenci za varnost

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 05/02/2020

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 42

Najmanjše število točk: 102​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST/147/19 - 1

Posodobljeno
13/02/2020 - 08:34