Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

SALLES Olivier

Namestnik predsedujočega

SANZ REDRADO Maria Beatriz

PINO Marco

Člani

FONTANA Fabio

PENNEMAN Anton

NTZIOUNI-DOUMAS Maria

NYKAENEN Helka

THOMSON Neil

KIRILOVA Mariya

SONNET Daniela

GLARIA SANTAFE Maria Del Carmen

MAGNIER Michel

PINHEIRO DE JESUS FERREIRA Jorge

BELLUCCI Antonio

KOULOUTERIS Christos

KATRAKASAS Nikos

Nadomestni člani

N/A

 

Reference number: 
EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7), EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)

Posodobljeno
28/04/2022 - 10:24