Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšno vrsto delovnih izkušenj potrebujem?

Question categories:

V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne izkušnje.

Delovne izkušnje se upoštevajo samo, če predstavljajo dejansko delovno razmerje, ki je opredeljeno kot:

  • dejansko delo,
  • plačano delo in
  • delo zaposlene osebe (ne glede na vrsto pogodbe) ali ponudnika storitve.

Vaše delovne izkušnje se upoštevajo samo, če je njihova vsebina v povezavi z nalogami, opisanimi v razpisu natečaja oz. razpisu za prijavo interesa, ki vas zanima.

Vaše delovne izkušnje bomo upoštevali, kot sledi:

  • Plačano delo po kakršni koli pogodbi (za zaposlene, samozaposlene, javne uslužbence oz. uslužbenke, podjetnice oz. podjetnike, samostojne svetovalce oz. svetovalke itd.)
  • Prostovoljsko delo: prostovoljsko delo bo upoštevano le, če zanj prejmete nadomestilo. Prostovoljsko delo mora biti po številu ur in trajanju primerljivo z delom s polnim delovnim časom.
  • Delovna praksa: delovna praksa bo upoštevana, če je plačana.
  • Obvezni vojaški rok: obvezno služenje vojaškega roka bo upoštevano za obdobje, ki ne presega pravnega trajanja omenjenega roka v državi članici, katere državljan ste. (Vojaški rok lahko služite, preden ste pridobili kvalifikacije, ki omogočajo dostop do natečaja, ali po tem).
  • Porodniški/starševski dopust/dopust za posvojitev: ta dopust se upošteva, če sodi v okvir delovne pogodbe. Če se dogodek (rojstvo ali posvojitev) zgodi, ko ste brezposelni, se ustrezni dopust ne upošteva. 
  • Doktorski študij: doktorski študij, tudi neplačan, je izenačen z delovnimi izkušnjami, vendar se priznajo največ tri leta, če je bil uspešno zaključen.
  • Delo s krajšim delovnim časom: delo z delovnim časom, krajšim od polnega, se izračuna sorazmerno na podlagi opravljenega dela. Če ste denimo šest mesecev delali s polovičnim delovnim časom, se vam bodo šteli tri meseci izkušenj.

Delovne izkušnje se bodo upoštevale le, če so bile pridobljene po datumu, ko ste pridobili diplomo, ki se zahteva za sodelovanje v natečaju.