Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka?

You can refer to the Notice of Competition to see how many candidates will be invited to the next stage of the competition. However it is often a maximum of 3 times the number of laureates.