Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Koga povabite na naslednji del izbirnega postopka?

V naslednji del izbirnega postopka se lahko uvrsti samo določeno število kandidatov, zato povabimo samo kandidate, ki so dosegli najboljše rezultate: njihovi rezultati so enaki ali višji od določenega mejnega števila točk.

Seznam uspešnih kandidatov sestavi natečajna komisija po padajočem vrstnem redu glede na doseženi rezultat.