Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšne so naloge strokovno-tehničnih uslužbencev in uslužbenk – tajnikov in tajnic v institucijah EU?

Question categories:

Tajnice in tajniki ter referenti in referentke običajno opravljajo pisarniško delo in druge podporne administrativne naloge. Sem sodijo najrazličnejše naloge, kot so priprava dosjejev, organizacijska in koordinacijska podpora dejavnosti oddelka, upravljanje dokumentov ter številne podporne naloge za skupine, vodje in druge službe v institucijah EU.