Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj je razpis natečaja?

Question categories:

Institucije EU izberejo kandidate za pogodbe za nedoločen čas z organizacijo javnih natečajev. Vsak natečaj se oznani z razpisom natečaja v Uradnem listu Evropske unije in na spletišču urada EPSO. Razpis natečaja vsebuje celoten opis zahtevanega profila, minimalne zahteve glede izobrazbe (včasih tudi glede izkušenj) ter navedbo testov in postopkov ocenjevanja (za oceno poklicnih znanj in spretnosti ter številnih ključnih kompetenc), ki bodo potekali med natečajem. Razpis natečaja vsebuje tudi informacije in navodila o tem, kako se prijavite na javni natečaj. Razpis natečaja se na splošno objavi prvi dan obdobja prijave.

EPSO meni, da je glede na zelo veliko število kandidatov to najbolj poštena in transparentna metoda za izbirne postopke. Spontanih prijav zato ni mogoče upoštevati.