Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Enakost

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov, kako urad EPSO udejanja načelo enakih možnosti:

  • Pri vseh izbirnih postopkih se dosledno upoštevata politika enakih možnosti ter protidiskriminacijska zakonodaja na ravni EU in na mednarodni ravni, tudi Konvencija OZN o pravicah invalidov.
  • Poskrbljeno je za razumne prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja.
  • Nepristranskost je glavno načelo, ki usmerja delo natečajnih komisij urada EPSO. Člani natečajne komisije so imenovani iz različnih okolij, da se zagotovi uravnotežena zastopanost spolov, starosti, narodnosti, jezikov itd. Za objektivno in nepristransko ocenjevanje so usposobljeni v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi.

Urad EPSO si tako prizadeva zagotoviti, da imajo vsi kandidati enake možnosti in dostop do izbirnih postopkov.

Poleg tega urad EPSO v ta namen:

  • izvaja sistematične statistične analize in spremlja elemente testiranja, da se zagotovijo standardizirane in objektivne metode in ocene, ki temeljijo na kompetencah;
  • z anketami o zadovoljstvu sistematično zbira povratne informacije kandidatov, kar mu omogoča stalne izboljšave;
  • pregleduje in ocenjuje anonimizirane življenjepise in pisne teste, pri čemer se zanaša zgolj na objektivna merila;
  • preverja dostopnost svoje komunikacije, izbirnih postopkov in testov. Urad EPSO po potrebi prilagodi format, da je dostopen podporni tehnologiji.

Več podrobnosti je na voljo v razdelku Pogosta vprašanja o enakih možnostih.

Ali zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja potrebujete posebne prilagoditve testnega okolja v okviru izbirnega postopka EPSO? Več informacij je na voljo na desni strani, v razdelku s pomembnimi informacijami.

 

V nadaljevanju si oglejte videoposnetek, v katerem boste izvedeli več o vseh možnih prilagoditvah, ki jih ponujamo v izbirnih testih za invalidne kandidate ali kandidate s posebnimi potrebami:

Video file