Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 13/03/2019

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 6

Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so uspešno opravili teste, so na rezervnem seznamu.

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 25/04/2019 - 11:02

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Vavrik, Peter

Ruppeka, Linda

Namestnik predsedujočega

Saliba, Paul

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Člani

Diget, Mette

Arras, Moonika

Birzniece, Zane

Houen, Soeren

Stolfot, Ann

Granateka, Irena

Mangan, Francis

Gotovac, Miljenko

Ogrinc, Anze

O'Finneadha, Labhras

Vukotic, Sanja

Senk, Polona

Nadomestni člani

Schmidt, Gitte

Allik, Mihkel

Grasis, Marks

Humphries, Michael

Mallene, Meelik

Dika, IlzeHade, Sean

Miskulin, Igor

Rogovič Bičić, Tanja

Abbott, Róisín

Groselj, Aljaz

 

Post date: 28/11/2018 - 17:34

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 03/08/2018

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 9

Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

 

Post date: 03/08/2018 - 15:18

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 22/03/2018

Number of candidates invited to the translation tests: 8

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 23/03/2018 - 10:40

Zaradi vzdrževalnih del rezervacija termina za računalniško podprte teste ne bo možna:

od: 07/01/2018 - 03:00

do: 07/01/2018 - 14:00

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

 

Post date: 04/01/2018 - 14:02

Zaradi vzdrževalnih del rezervacija termina za računalniško podprte teste ne bo možna:

od: 17/12/2017 - 12:00

do: 17/12/2017 - 14:00

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

 

Post date: 14/12/2017 - 14:24

Zaradi vzdrževalnih del rezervacija termina za računalniško podprte teste ne bo možna:

od: 10/12/2017 - 14:00

do: 10/12/2017 - 20:00

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

 

Post date: 08/12/2017 - 17:03

Število prijav: 19

Post date: 07/12/2017 - 15:13

Zaradi vzdrževanje sistema morda ne boste mogli uporabljati nekaterih vzorčnih testov na spletišču.

V času od: 19/11/2017 - 15:00

do: 19/11/2017 - 17:00

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

 

 

Post date: 16/11/2017 - 16:42