Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Pravniki lingvisti za danski jezik (DA)

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 13/03/2019 Število kandidatov na rezervnem seznamu: 6 Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so uspešno opravili teste, so na rezervnem seznamu. Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date:

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO ) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje , predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije. Predsedujoči Vavrik, Peter Ruppeka, Linda Namestnik predsedujočega Saliba, Paul Le Glaunec, Jean-Stéphane Člani Diget, Mette Arras, Moonika Birzniece, Zane Houen, Soeren Stolfot, Ann Granateka, Irena Mangan, Francis Gotovac, Miljenko Ogrinc, Anze O'Finneadha, Labhras Vukotic, Sanja Senk, Polona Nadomestni člani Schmidt, Gitte Allik, Mihkel Grasis, Marks Humphries, Michael Mallene, Meelik Dika, IlzeHade, Sean Miskulin, Igor Rogovič Bičić, Tanja Abbott, Róisín Groselj, Aljaz

Post date:

Povabilo v ocenjevalni center - Pravniki lingvisti za danski jezik (DA)

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 03/08/2018 Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 9 Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

Post date:

Rezultati pristopnih testov - Pravniki lingvisti za danski jezik (DA)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 22/03/2018 Number of candidates invited to the translation tests: 8 All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date:

Rezervacija termina ni na voljo

Zaradi vzdrževalnih del rezervacija termina za računalniško podprte teste ne bo možna: od: 07/01/2018 - 03:00 do: 07/01/2018 - 14:00 Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

Post date:

Rezervacija termina ni na voljo

Zaradi vzdrževalnih del rezervacija termina za računalniško podprte teste ne bo možna: od: 17/12/2017 - 12:00 do: 17/12/2017 - 14:00 Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

Post date:

Rezervacija termina ni na voljo

Zaradi vzdrževalnih del rezervacija termina za računalniško podprte teste ne bo možna: od: 10/12/2017 - 14:00 do: 10/12/2017 - 20:00 Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

Post date:

Število prijav

Število prijav: 19

Post date:

Načrtovana prekinitev storitve vzorčnih testov

Zaradi vzdrževanje sistema morda ne boste mogli uporabljati nekaterih vzorčnih testov na spletišču. V času od: 19/11/2017 - 15:00 do: 19/11/2017 - 17:00 Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

Post date: