Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Upravni uslužbenci za revizijo

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 24/06/2021 Število kandidatov na rezervnem seznamu: 85 Najmanjše število točk: 104​ Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date:

Vabilo za ocenjevalni center na daljavo - Upravni uslužbenci za revizijo

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 18/01/2021 Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 192 Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

Post date:

Povabilo v ocenjevalni center - Upravni uslužbenci za revizijo

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 16/01/2020 Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 257 Najmanjše število potrebnih točk: 8​

Post date:

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO ) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje , predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije. Predsedujoči Beersing Sunil Namestnik predsedujočega Dalpozzo Luca De Sousa Conceiçao, Isabel Fehr Hendrik Saliba, Paul Člani Demarche Xavier Milne Leslie Mardare Maria Kleinsasser Christine De Boom Patrick Anthis Stamatios Scheinerova Zuzana Mortka Justyna Aso Patricie Bossière Philippe Roest Jan Fischer-Lippold Silke Martinez Cuesta Luis Eduardo Gery Erwan Swartjes Willy Baum Oliver Pacala Liviu Theodoridis Nicolaos Nadomestni člani Adovica Iveta Gogolewska Jowita Sapundzhiev Stefan Cerchez Marius Millot Pascal Moreno De Tejada Angel De Miguel Rodriguez Francisco Xavier Becker Michael Petkova Svetozara Mylona Polyxeni Jacobi Tobias Wolff Pascal Karcher Franz Ligaj Piotr Kefallinos Dionysios Lauwers Szilvia Coletta Bauer, Maria Grazia Schifano Giuseppe Passalacqua Roberto Kozak Dariusz Cihlar Milan Uhrikova Dominika

Post date:

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci za revizijo

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 28/11/2019 Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 251 Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 8/60​

Post date:

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Upravni uslužbenci za revizijo

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 22/10/2019 Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 662 Najmanjše število točk, potrebnih za naslednjo fazo pristopnih testov: 31,667​

Post date: