Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc (SCBI)

S klikom spodnjega(-ih) gumba(-ov) boste našli nalogo za „situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc“, ki je del testov v ocenjevalnem centru na daljavo za natečaj(-e) iz sklica.

Naloga opisuje delovno situacijo, na katero se bo nanašal situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc. Vabimo vas, da za pripravo na vajo preberete spletno nalogo.

Situacija, opisana v nalogi, bo obravnavana med razgovorom, vključene pa bodo tudi dodatne situacije, ki ne bodo temeljile na nalogi.

Na dan razgovora si lahko ogledate vnaprej pripravljene zapiske, ne smete pa snemati razgovora ali si delati dodatnih zapiskov. Upoštevajte tudi, da na dan razgovora ne bo časa za pripravo.

Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference. 

Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje ustrezni razpis natečaja ali razpis za prijavo interesa.

Referenca: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT