Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Luís Loureiro de Amorim

Picture of Luis

Luís rozpoczął pracę w EPSO w lutym 2022 r. na stanowisku kierownika działu promocji i stosunków zewnętrznych. Urzędnikiem instytucji UE jest od 2002 r.

Przed rozpoczęciem pracy w EPSO Luís przez 19 lat był zatrudniony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. W Radzie Luís pełnił różne funkcje i zajmował się między innymi mediami, analizą wywiadowczą, zarządzaniem kryzysowym, stosunkami UE-Afryka, informatyką, bezpieczeństwem, Bliskim Wschodem, polityką obrony i tłumaczeniami. Przed rozpoczęciem pracy w instytucjach unijnych pracował w różnych europejskich organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją, młodzieżą, wolontariatem i działalnością charytatywną.

W swoim podejściu do działań informacyjnych i stosunków zewnętrznych Luís kładzie nacisk na czynnik ludzki, podkreślając znaczenie komunikacji wizualnej i przykładów z życia wziętych. Luís przykłada wielką wagę do współpracy z klientami instytucjonalnymi EPSO i zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym. Jest też głęboko przekonany, że dywersyfikacja puli talentów w instytucjach UE jest szczególnie ważnym elementem polityki rekrutacyjnej.

Luís jest dumny ze swojego dziedzictwa portugalskiego i angolskiego. W czasie wolnym lubi czytać i tańczyć. Ma żonę ze Szwecji i jest ojcem nastoletniej dziewczynki urodzonej w Chicago.