Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Listy kandydatów wyłonionych w procedurach naboru pracowników kontraktowych

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2022

Na tej stronie można znaleźć najnowsze informacje dotyczące wszystkich ważnych list kandydatów wyłonionych w procedurach naboru pracowników kontraktowych oraz tych list, których ważność wygasła.

W przyszłości ważność niektórych z tych list może zostać przedłużona.

Wszystkie listy kandydatów wyłonionych w ramach STAŁEJ PROCEDURY NABORU CAST nie mają daty ważności (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019, EPSO/CAST/P/23-25/2022).

Listy kandydatów wymienione poniżej są ważne do 31/12/2023 r.:

 • EPSO/CAST/1-6/07 – CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 – CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 – CAST Pracownicy sekretariatu 2008
 • EPSO/CAST/02/2010 – pracownicy sekretariatu, asystenci ds. finansowych i pracownicy pomocniczy ds. finansowych (etap I)
 • EPSO/CAST/02/2010 – pracownicy sekretariatu, asystenci ds. finansowych i pracownicy pomocniczy ds. finansowych (etap II)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 – tłumacze pisemni
 • EPSO/CAST/S/2/2012 – opieka nad dziećmi
 • EPSO/CAST/S/3/2012 – zarządzanie budynkami
 • EPSO/CAST/S/5/2013 – naukowcy
 • EPSO/CAST/S/7/2013 – bezpieczeństwo ICT
 • EPSO/CAST/S/8/2014 – kierowcy
 • EPSO/CAST/S/11/2015 – zarządcy budynków
 • EPSO/CAST/S/12/2015 – bezpieczeństwo / grupa funkcyjna III / doradcy ds. bezpieczeństwa w regionie / wyłącznie ESDZ
 • EPSO/CAST/S/13/2015 – opieka nad dziećmi

Ważność następujących list wygasła:

 • EPSO/CAST/25/05 – CAST 25 – termin ważności: 30/06/2022 r.
 • EPSO/CAST/01/2010 – opieka nad dziećmi – termin ważności: 30/06/2022 r.
 • EPSO/CAST/S/6/2013 – psycholodzy szkolni – termin ważności: 30/06/2022 r.
 • EPSO/CAST/CRO/2009 – CAST Chorwacja – termin ważności: 30/06/2022 r.
 • EP/CAST/S/9/2014 – administracja europejska (administrator ds. analiz parlamentarnych – WYŁĄCZNIE PE) – termin ważności: 30/06/2022 r.
 • EP/CAST/S/14/2015 – bezpieczeństwo, grupa funkcyjna I (wyłącznie Parlament Europejski) – termin ważności: 30/06/2019 r.
 • EP/CAST/S/16/2016 – kierowcy, grupa funkcyjna I (wyłącznie PE) – termin ważności: 27/03/2019 r.
 • EPSO/CAST/S/12/2015 – bezpieczeństwo / grupa funkcyjna IV / doradcy ds. bezpieczeństwa w regionie / wyłącznie ESDZ – termin ważności: 31/12/2022 r.