Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Ostrzeżenia o oszustwach

Zgłoszono nam przypadki różnego rodzaju oszustw, które dotyczą Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

Chodzi o nieprawdziwe informacje o anulowaniu trwających obecnie konkursów oraz fałszywe oferty pracy, które rzekomo wysyła Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności w przypadku wszelkich niespodziewanych wiadomości elektronicznych, połączeń telefonicznych i SMS-ów, w których wymagane jest podanie informacji osobistych lub wniesienie opłat.

Nie należy w żadnym przypadku podawać w odpowiedzi danych osobowych, podejmować jakichkolwiek działań ani dokonywać płatności.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) nigdy nie żąda od kandydatów żadnych opłat.

Wszystkie nasze procedury naboru są ogłaszane na naszej stronie internetowej.

Przypominamy też kandydatom, że wszelkie zmiany w harmonogramie konkursów zostaną ogłoszone na stronie EPSO i potwierdzone WYŁĄCZNIE za pośrednictwem kont EPSO kandydatów.

W przypadku wszelkich wątpliwości oraz w razie zauważenia niewłaściwego wykorzystania nazwy „Europejski Urząd Doboru Kadr” („EPSO”) prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami.