Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Maciej MARKIEWICZ

Zastępca przewodniczącego

Dorota Schaack

Członkowie

Pawel SZAJKOWSKI

Magdalena NOGALSKA

Aleksandra BALCEROWSKA

Henryk MAZUR

Maciej PIESZKA

Anna KULESZA

Malgorzata GLUZINSK

Zastępcy członków

N/A

Reference number: 
EPSO/AD/379/20

Zaktualizowana data
30/09/2022 - 11:23