Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy uzyskane przeze mnie wyniki testów wielokrotnego wyboru będą ważne również w innych procedurach naboru?

Wyniki testów przeprowadzonych podczas konkursu otwartego są uwzględniane wyłącznie w tym konkretnym konkursie, a nie w innych konkursach ani procedurach naboru CAST/P. Wyjątek: pod pewnymi warunkami wyniki testów uzyskane w ramach danej procedury naboru CAST/P mogą zostać uznane za ważne w kontekście innych procedur naboru CAST/P.