Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy na etapie „oceny zdolności” (talent screener) komisja konkursowa weźmie pod uwagę całość mojego zgłoszenia?

Nie, wybór na podstawie kwalifikacji jest dokonywany WYŁĄCZNIE w oparciu o odpowiedzi udzielone w zakładce „ocena zdolności”.

Komisja konkursowa nie uwzględni na tym etapie informacji podanych w innych częściach zgłoszenia.