Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakie informacje należy przedstawić w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności) i ile czasu zajmie mi wypełnienie tej części?

Na wypełnienie części „Talent Screener” powinieneś przeznaczyć wystarczająco dużo czasu, aby móc przedstawić komisji konkursowej wszelkie informacje, które będą jej potrzebne do oceny Twoich odpowiedzi. Z podanych przez Ciebie informacji musi jasno wynikać, czy spełniasz kryteria określone w odniesieniu do poszukiwanego profilu pracownika. Jeśli skonstruujesz swoje odpowiedzi wokół tych kryteriów, komisji konkursowej łatwiej będzie ocenić Twoje zdolności.

Zapoznaj się starannie z treścią pytania i udziel na nie dokładnej odpowiedzi. Z reguły kandydaci są proszeni o podanie informacji na temat wykształcenia, szkoleń i doświadczenia zawodowego odnoszących się do treści pytania. Może chodzić o informacje takie jak: dane pracodawcy, opisy poszczególnych stanowisk pracy, daty podjęcia i zakończenia pracy, odsetek czasu poświęcany na konkretne obowiązki itp.

Komisja przyzna punkty w oparciu o przydatność zdobytych umiejętności, czas trwania nauki lub pracy, a także poziom odpowiedzialności i zakres obowiązków określonych w elektronicznym zgłoszeniu w zakładce „Talent Screener”.