Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób ustanawiane są kryteria wyboru stosowane w ramach oceny zdolności (Talent Screener)?

Kryteria te określa się w oparciu o umiejętności wymagane na stanowiskach do obsadzenia i o interes służby prowadzącej nabór.

Następnie kryteria wyboru zostają ujęte w ocenie zgodności w postaci zestawu pytań.