Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co oznacza „współczynnik ważności” kryteriów stosowanych w ramach oceny zdolności?

Komisja konkursowa przypisuje każdemu kryterium wyboru lub pytaniu współczynnik odzwierciedlający jego względną ważność (od 1 do 3).