Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób przyznawane są punkty w ramach oceny zdolności (Talent Screener)?

Za każdą odpowiedź kandydat uzyska od 0 do 4 punktów. 

Punkty są mnożone przez tzw. współczynnik ważności, a następnie dodawane. Uzyskana w ten sposób suma to wynik kandydata. W oparciu o te wyniki tworzona jest lista kandydatów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja na liście) pozwalająca określić, które profile kandydatów najlepiej odpowiadają obowiązkom na danym stanowisku.