Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy muszę przesłać dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające moje doświadczenie zawodowe?

Question categories:

W chwili rejestracji zgłoszenia nie musisz załączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Dopiero na późniejszym etapie kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie kopii dokumentów, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających, że kwalifikują się do danej procedury.