Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób mogę załadować/załączyć moje dokumenty potwierdzające?

Na potwierdzenie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym musisz zamieścić, najpóźniej w przeddzień oceny zintegrowanej, zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów. Należy je:

A. załadować na swoje konto EPSO
B. załączyć do formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów potwierdzających, które należy załadować, znajdują się w przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych załączonych do ogłoszenia o konkursie.

A. Załaduj dokumenty na swoje konto EPSO

Najpierw załaduj zeskanowane kopie dokumentów na swoje konto EPSO, klikając przycisk „Załaduj dokumenty potwierdzające” dostępny na Twoim koncie EPSO.

Dokumenty potwierdzające mogą należeć do jednej z następujących czterech kategorii:

  1. dowód tożsamości / paszport
  2. dokumenty dotyczące kształcenia i szkolenia
  3. dokumenty dotyczące doświadczenia zawodowego
  4. inne dokumenty.

Możesz załadować najwyżej 20 plików dla kategorii 1, 2 i 4 oraz do 50 plików dla kategorii 3 (maks. 2MB na plik).

Dokumenty muszą być w formacie PDF lub JPG. System nie obsługuje żadnych innych formatów plików.

W razie otrzymania wiadomości o błędzie rozważ zmianę nazwy dokumentu: przed rozszerzeniem pliku (pdf, jpg) powinna być tylko jedna kropka (.), należy też unikać znaków specjalnych (_-/ itd.) i spacji w nazwie pliku.

Możesz wyświetlić wcześniej załadowany dokument, klikając ikonę „Widok” (w kształcie oka), i usunąć dokument, klikając ikonę kosza. Możesz usuwać jedynie dokumenty, które nie są jeszcze załączone albo już nie są załączone do zgłoszenia.

B. Załącz dokumenty do zgłoszenia

Po załadowaniu dokumentów na swoje konto EPSO musisz załączyć je w odpowiedniej rubryce zgłoszenia, klikając przycisk „Załącz dokumenty potwierdzające” dostępny obok każdego zgłoszenia w zakładce „Zgłoszenia” Twojego konta EPSO.

Po kliknięciu przycisku „Załącz dokumenty potwierdzające” uzyskasz dostęp do listy dokumentów potwierdzających załadowanych na Twoje konto EPSO. Dokumenty są pogrupowane według „Rodzaj pliku”. W przypadku każdego wpisu w rubrykach „Kształcenie i szkolenie” i „Doświadczenie zawodowe” musisz załączyć dokument załadowany wcześniej w grupie plików danego rodzaju. Należy również załączyć dokumenty, które potwierdzają dane dotyczące dowodu tożsamości / paszportu i informacje podane w rubryce „Talent Screener”.

Możesz wykonać następujące czynności:

  1. wyświetlić dokument (ikona w kształcie oka)
  2. załączyć dokument (ikona w kształcie ogniw łańcucha)
  3. odłączyć wszystkie dokumenty (ikona u góry)
  4. odłączyć wybrany dokument (ikona w kształcie pękniętego ogniwa).

Dokumenty potwierdzające nie zostaną przesłane działom prowadzącym rekrutację.