Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Dlaczego nie mogę załadować dokumentów potwierdzających?

Możesz załadować tylko dokumenty potwierdzające należące do jednej z następujących czterech kategorii:

  1. dowód tożsamości / paszport
  2. dokumenty dotyczące kształcenia i szkolenia
  3. dokumenty dotyczące doświadczenia zawodowego
  4. inne dokumenty.

Możesz załadować najwyżej 20 plików dla kategorii 1, 2 i 4 oraz do 50 plików dla kategorii 3.

Wielkość każdego pliku nie może przekraczać 2MB, a dopuszczalne formaty to PDF lub JPG. System nie obsługuje żadnych innych formatów plików.

W razie otrzymania wiadomości o błędzie rozważ zmianę nazwy dokumentu: przed rozszerzeniem pliku (pdf, jpg) powinna być tylko jedna kropka (.). Należy też unikać znaków specjalnych (_-/ itd.) i spacji w nazwie pliku.