Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

EPSO-tests

multiple choice tests

Vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures van EPSO bestaan uit een reeks tests om algemene en specifieke competenties te beoordelen. Bekijk voor meer informatie het algemene competentiekader van EPSO.

De aankondiging van vergelijkend onderzoek is het enige officiële document dat gedetailleerde informatie bevat over de tests die EPSO voor een bepaald vergelijkend onderzoek gebruikt.

Op deze pagina vindt u alleen voorbeelden die illustreren welke soort tests EPSO in vergelijkende onderzoeken kan gebruiken. Het is niet de bedoeling daarmee kandidaten op te leiden voor onze selectietests. Dat valt niet binnen ons mandaat.

Voor meer informatie over de selectieprocedures van EPSO kunt u ook terecht op de webpagina EPSO-tests: mythes en feiten.

 

EPSO-TESTS — NIEUWE PROCEDURE VOOR VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN (VANAF 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

EPSO-TESTS - OUDE PROCEDURE VOOR VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN (TOT 2022)

Belangrijkste fasen

  • Controle van de toelatingsvoorwaarden - eerst controleert de jury of u aan de toelatingsvoorwaarden en minimumeisen voldoet.
  • Talent Screener - alleen voor vergelijkende onderzoeken voor specialisten. Op het sollicitatieformulier moet u al uw beroepsvaardigheden, ervaring en kwalificaties vermelden, zodat deze kunnen worden beoordeeld door de jury.
  • Meerkeuzetoetsen per computer ter beoordeling van het verbale, numerieke en abstracte redeneervermogen en, in het geval van vergelijkende onderzoeken voor specialisten, ter beoordeling van de vakgerelateerde competenties. Alle tests vinden online plaats, met toezicht op afstand. Lees zorgvuldig de informatie over de IT-vereisten voor onlinetests met toezicht op afstand van EPSO op EU Careers (europa.eu) en op Bedrijfscomputers en onlinetests | EU Careers (europa.eu).
  • Assessment fase - de laatste fase, waarin de algemene en vakgerelateerde competenties worden getest volgens de oude procedure voor vergelijkende onderzoeken van EPSO (gepubliceerd tot eind 2022). Via een aantal tests beoordelen de juryleden vaardigheden zoals problemen analyseren en oplossen, communiceren, prioriteiten stellen en organiseren, kwaliteits- en resultaatgericht werken. Het assessment vindt online plaats (op afstand) en wordt doorgaans gespreid over verschillende dagen.

Soorten tests

Hieronder vindt u voor elk profiel de lijst van mogelijke tests en voorbeelden van vragen die kunnen worden gesteld.

Administrateur (AD, generalist)

Administrateur (AD, specialist)

Assistent (AST)

Assistent (AST-SC)

Tolk (AD)

Jurist-vertaler (AD)

Vertaler (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.