Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Personeelscategorieën

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Vaste ambtenaren worden voor onbepaalde tijd aangesteld. Zij vormen het grootste deel van het personeelsbestand.

Er zijn drie categorieën vaste ambtenaren: administrateurs (AD), assistenten (AST) en secretariaats- en kantoormedewerkers (AST/SC).

Administrateurs

Administrateurs werken op verschillende gebieden, zoals justitie, juridische zaken, financiën, milieu en klimaatverandering, buitenlandse zaken, landbouw, economie, IT, communicatie, human resources, wetenschap, vertaling en vertolking. 

De taken omvatten het ontwikkelen van beleid en wetgeving; analyses en advieswerkzaamheden; taken die voortvloeien uit wet- en regelgeving; internationale onderhandelingen; overleggen met belanghebbenden en partners; contacten met burgers; vertalen en reviseren van EU-wetteksten, en nog veel meer. 

De loopbaan van een administrateur loopt van rang AD 5 tot en met AD 16. AD 5 is het instapniveau voor universitair afgestudeerden. De rangen AD 15 en 16 zijn voorbehouden aan directeuren-generaal. 

Specialisten kunnen soms ook beginnen in rang AD 6 of AD 7. Daarvoor zijn doorgaans een specifieke opleiding en enkele jaren relevante werkervaring verplicht. 

De rangen AD 9 tot en met AD 12 betreffen middenkaderfuncties. Om te kunnen starten in deze hogere rangen is managementervaring verplicht.

Assistenten

Assistenten vervullen meestal een uitvoerende of technische rol en bieden ondersteuning op uiteenlopende terreinen, zoals financiën, communicatie, administratie, onderzoek, IT of uitvoering van beleid. 

De loopbaan van een assistent loopt van rang AST 1 tot en met AST 11, met als instapniveaus de rangen AST 1 tot en met 3. 

Secretariaats-/kantoormedewerkers – Ondersteunend personeel
 
Secretariaats- en kantoormedewerkers voeren in het algemeen kantoorbeheerstaken uit of leveren administratieve en technische ondersteuning. Dit omvat bijvoorbeeld het afhandelen van documenten en dossiers; het ondersteunen van de activiteiten van de afdeling (vergaderingen, dienstreizen, agendabeheer); het verzamelen en verspreiden van informatie (databanken, bestanden); manuele taken.  

Deze medewerkers hebben een rang die loopt van AST/SC 1 tot AST/SC 6. Nieuw personeel begint meestal in AST/SC 1 of AST/SC 2. 

 

Lees meer hierover in de salaristabel.

Meer informatie over selectieprocedures en vacatures voor vaste ambtenaren.

U kunt ook bij de EU aan de slag als arbeidscontractant, op basis van een tijdelijk contract. 

Arbeidscontractanten voeren manuele of administratieve taken uit en zorgen voor extra capaciteit op gespecialiseerde gebieden waarvoor onvoldoende ambtenaren beschikbaar zijn.

In het algemeen gaat het om contracten voor een bepaalde duur (maximaal zes jaar in een EU-instelling), maar in sommige gevallen kan een contract voor onbepaalde duur worden aangeboden (bij bureaus, agentschappen, delegaties of vertegenwoordigingen). 

Arbeidscontractanten worden op twee verschillende manieren aangeworven: via de CAST-Permanent-procedure of via een ad-hoc-selectieprocedure

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectietool voor arbeidscontractanten). “Permanent” betekent dat de procedure open blijft staan, er is geen uiterste inschrijvingstermijn.

CAST-Permanent heeft betrekking op verschillende gebieden en diverse profielen. Via deze selectieprocedure solliciteert u voor een profiel, niet voor een specifieke functie.

Arbeidscontractanten kunnen ook via ad-hoc-procedures worden aangeworven om specifieke vacatures in te vullen. Voor dergelijke procedures wordt een uiterste datum voor de indiening van sollicitaties vastgesteld. 

Dergelijke ad-hoc-vacatures worden gepubliceerd voor een grote verscheidenheid aan profielen. Het kan bijvoorbeeld gaan om webmasters, beleidsmedewerkers, linguïsten, projectcoördinatoren, veiligheidsfunctionarissen, wetenschappelijke beleidsmedewerkers en ingenieurs, chauffeurs, communicatiespecialisten of onderzoekers, om er maar een paar te noemen. 

Lees meer over de sollicitatieprocedures voor de CAST-Permanent en de ad-hoc-vacatures op Hoe kan ik solliciteren?

Zowel bij CAST-Permanent als de ad-hoc-vacatures gaat het om een contract voor een bepaalde tijd. In sommige EU-organen en -agentschappen kunnen die contracten voor onbepaalde tijd worden verlengd.

De functies van arbeidscontractanten zijn onderverdeeld in vier functiegroepen (loopbaanniveaus):

Functiegroep (FG)

Rang

Taken

FG IV

13-18

Werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkaardige technische werkzaamheden, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

FG III

8-12

Uitvoerende werkzaamheden, werkzaamheden op redactioneel en boekhoudkundig gebied en gelijkaardige technische werkzaamheden, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

FG II

4-7

Kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, officemanagement en gelijkaardige werkzaamheden, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

FG I

1-3

Handenarbeid en administratieve ondersteunende diensten, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

Lees meer hierover in de salaristabel (14.12.2023 - C/2023/1544).

Vacatures voor arbeidscontractanten zoeken.

Tijdelijke functionarissen vervullen vacatures binnen de Europese instellingen gedurende een bepaalde periode, die kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. 

Zij voeren gewoonlijk regelgevende, juridische, wetenschappelijke of financiële ondersteunende taken uit,  verrichten beleids- en gegevensanalyses, of verrichten taken op het gebied van IT, administratie, onderzoek, communicatie en programmering, om er maar een paar te noemen.

Tijdelijke functionarissen vervullen functies die verschillende soorten kwalificaties en specialisaties vereisen, van assistent tot hogere administrateursfuncties. 

Als administrateur beginnen tijdelijke functionarissen in de rangen AD5 - AD6, of hoger. Assistenten beginnen tussen AST 1 en AST 3, of in hogere rangen voor meer gespecialiseerde profielen.

Lees meer hierover in de salaristabel.

Lees meer over selectieprocedures en vacatures voor tijdelijk personeel.

Via de stageprogramma’s van de EU krijgt u als pas afgestudeerde de kans om werkervaring op te doen, uw netwerk uit te breiden en uw kennis van de EU te vergroten.

Stages geven een goed beeld van wat het betekent om bij de EU te werken. Er zijn stages op allerlei gebieden, zoals rechten, human resources, milieu, communicatie, financiën, gegevensbescherming, wetenschappelijk onderzoek, buitenlands beleid, intellectuele eigendom, om er maar enkele te noemen. 

Het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de EU, de Europese Rekenkamer en de EU-agentschappen, -instellingen en -agentschappen organiseren doorgaans stages van vijf maanden

Om voor een stage te solliciteren, moet u een universitair diploma hebben. Stagiairs voeren taken uit die vergelijkbaar zijn met die van beginnende administrateurs.

De stages worden meestal betaald (gewoonlijk ongeveer 1 200 EUR per maand).

Meer informatie over stages en de sollicitatieprocedure is te vinden op onze pagina over stages

Bent u student en hebt u interesse om op uw universiteit de carrièremogelijkheden bij de EU onder de aandacht te brengen? Kijk dan eens op de pagina over student-ambassadeurs.

De EU-instellingen en -agentschappen doen een beroep op hen wanneer zij medewerkers nodig hebben met zeer specifieke competenties, b.v. op het gebied van techniek, beveiliging, juridische of financiële zaken, om er maar enkele te noemen.  

De vacatures voor GND’s worden vaak bekendgemaakt op de vacaturepagina van EPSO. Alle details over het selectieproces, de detacheringsvoorwaarden, de toelatingscriteria en de aard van de taken zijn te vinden in de desbetreffende bekendmaking van vacature. 

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen die op zoek zijn naar GND’s organiseren hun eigen sollicitatie- en aanwervingsprocedures. 

De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de actuele mogelijkheden.

Er zijn nog verschillende andere personeelscategorieën, zoals:

• Uitzendkrachten 
• EU-deskundigen
• Parlementaire medewerkers
• Freelancevertalers en ‑tolken
• Onderhouds- en kantinepersoneel

Meer informatie over deze categorieën en de sollicitatieprocedures vindt u op de speciale pagina.