Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden

Als u wil solliciteren naar een baan bij de EU-instellingen moet u voldoen aan een aantal algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden. 

Deze variëren naargelang u op zoek bent naar een vaste of tijdelijke baan, of naar een post als arbeidscontractant of gedetacheerd ambtenaar. 

Bij elke aankondiging van vacature worden de toelatingscriteria en minimumeisen vermeld in de desbetreffende aankondiging van het vergelijkend onderzoek, oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of aankondiging van een vacature

Meer informatie over onze selectieprocedures vindt u op de pagina over solliciteren.
 

Algemene toelatingsvoorwaarden

U kunt solliciteren als u voldoet aan ten minste drie algemene toelatingscriteria. U moet:  

  • uw rechten als staatsburger bezitten als onderdaan van een van de lidstaten van de EU;
  • voldaan hebben aan de verplichtingen inzake militaire dienst van uw lidstaat;
  • in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de beoogde functie vereist zijn.

Er kunnen nog extra toelatingseisen gelden.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

U moet ook voldoen aan de specifieke vereisten die zijn vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek, de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de aankondiging van een vacature.

  • Taalvereisten 

U moet ten minste twee officiële EU-talen kennen, op het niveau dat is vereist voor de selectieprocedure waaraan u deelneemt. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek, de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de aankondiging van vacature kunt u lezen welk specifiek taalniveau wordt verlangd. In het Europees referentiekader voor talen – zelfbeoordelingsschema worden de verschillende kennisniveaus toegelicht.

  • Opleidingsvereisten 

De vereiste minimumopleiding hangt af van het gezochte profiel. In het algemeen geldt:

Voor niet-universitaire functies (assistenten; functiegroep I: handenarbeid en administratieve ondersteuning; functiegroep II: kantoor- en secretariaatswerk of kantoorleiding; functiegroep III: administratief, adviserend, linguïstisch of technisch werk) moet u een opleiding middelbaar onderwijs hebben afgerond. 

Voor universitaire functies (administrateurs; functiegroep IV) moet u een universitaire opleiding (van minstens drie jaar) hebben afgerond.

  • Werkervaring 

In de betrokken aankondiging van vergelijkend onderzoek, de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de aankondiging is vermeld aan welke werkervaringsvereisten u moet voldoen.

  • Minimumleeftijd

Er is geen leeftijdsgrens voor solliciteren bij de EU, maar de pensioenleeftijd voor nieuwe ambtenaren is 66 jaar. Meer informatie vindt u in het Statuut van de EU-ambtenaren.
 

Meer informatie vindt u in de rubriek Veelgestelde vragen over toelatingsvoorwaarden.