Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni: Żjarat ta’ studju għall-uffiċjali tal-gvern

Data tal-għeluq
no deadline for application
Postijiet: 
Brussell (il-Belġju)

Istituzzjoni/Aġenzija

L-iskema hija miftuħa għal staff jew trainees minn awtorità pubblika nazzjonali, reġjonali jew lokali ta’ Stat Membru tal-UE u tista’ tagħti kemm lill-KtR kif ukoll lill-istituzzjoni li timpjega lill-uffiċjal l-opportunità li jtejbu l-opportunitajiet ta’ kollaborazzjoni u networking. Barra minn hekk, l-uffiċjali li jipparteċipaw f’din it-tip ta’ skema ta’ skambju jista’ jkollhom l-opportunità li jiksbu għarfien dwar il-ħidma tal-KtR filwaqt li fl-istess ħin jiżviluppaw il-ħiliet, il-kompetenzi u l-għarfien tagħhom.

Min jista’ japplika: L-istaff minn awtorità pubblika nazzjonali, reġjonali jew lokali ta’ Stat Membru tal-UE.

Iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi (inkluż ir-Renju Unit) jistgħu japplikaw u jistgħu jintgħażlu f’każijiet eċċezzjonali, b’mod partikolari jekk il-kandidatura tagħhom tkun ta’ interess partikolari għall-KtR u jekk jikkonformaw mar-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali dwar l-immigrazzjoni għal residenza u xogħol legali fil-Belġju.

L-applikant irid ikollu mill-inqas lawrja ta’ Baċellerat (jew ikun lesta nofs iċ-ċiklu ta’ lawrja ta’ Baċellerat meqjus rilevanti għall-ħidma tal-KtR) u jaħdem f’pożizzjoni f’livell u b’kontenut li jikkorrispondi għad-dmirijiet imwettqa mill-persunal tal-UE fil-KtR.

Għarfien eċċellenti tal-Franċiż jew tal-Ingliż.

Tul ta’ żmien: minn 2 sa 6 xhur (jistgħu jiġu estiżi għal 12-il xahar)

Bi ħlas: il-ħlas jingħata mill-istituzzjoni li tibgħat.

Dati tal-Bidu: fi kwalunkwe żmien, bi ftehim