Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Programmi ta’ azzjoni pożittiva

Programm ta' azzjoni pożittiva tal-Kunsill għal trainees b'diżabbiltà

X’INHU?

Traineeship imħallas fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’oqsma differenti riżervati għat-trainees b’diżabbiltà. Il-programm jiggarantixxi 4-6 traineeships imħallsin fis-sena lil ċittadini tal-UE b’diżabbiltà rikonoxxuta. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja universitarja jew ikunu studenti tat-tielet sena (jew ekwivalenti) ta’ stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja. 

META?

It-traineeships isiru f’żewġ perjodi, kull wieħed idum ħames xhur:
mill-1 ta’ Frar sat-30 ta’ Ġunju (l-ewwel perjodu)
mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Jannar (it-tieni perjodu)

FEJN?

Brussell

KIF?

Għal aktar informazzjoni u biex tapplika jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tal-Kunsill.

TESTIMONJANZI

Skopri x-xhieda ta’ trainees li pparteċipaw f’dan il-programm ta’ azzjoni.

 


Azzjoni Pożittiva tal-Parlament Ewropew għal Persuni b’Diżabbiltà

Kull sena fl-ewwel tliet xhur, il-Parlament Ewropew imexxi proċedura ta’ selezzjoni għal azzjoni pożittiva speċifikament għal persuni b’diżabbiltà biex jiksbu l-ewwel esperjenza ta’ xogħol fil-PE. Il-proċedura hi miftuħa għall-profili u l-isfondi kollha għall-persuni b’diżabbiltà fit-tul li tammonta għal 20% jew aktar.

Meta tinfetaħ il-proċedura ta’ selezzjoni, applika billi tibgħat l-applikazzjoni tiegħek lill-PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu billi ssegwi l-istruzzjonijiet u tuża l-proċedura disponibbli.

Post: Brussell, Lussemburgu

 


Skema ta' Azzjoni Pożittiva tal-Parlament Ewropew għal trainees b'diżabbiltà

L-inklużjoni ta’ persuni b’diżabbiltà hi prijorità tal-Parlament Ewropew. Minbarra l-possibbiltà li jiġu reklutati skont il-proċedura ġenerali ta’ selezzjoni għat-trainees Schuman, il-persuni b’diżabbiltà issa għandhom opportunità akbar li jieħdu sehem permezz tal-Iskema ta’ Azzjoni Pożittiva għat-trainees b’diżabbiltà. Persuni li għandhom indeboliment fiżiku, mentali, intellettwali jew sensorju fit-tul ta’ mill-anqas 20% jistgħu japplikaw għal dan il-programm. Il-kandidati magħżulin mill-Iskema ta’ Azzjoni Pożittiva li jissodisfaw il-kriterji ġenerali ta’ eliġibbiltà għal traineeship Schuman jistgħu jirċievu offerta għal traineeship, ladarba s-Servizz Mediku tal-Parlament Ewropew jikkonferma li għandhom diżabbiltà kif deskritt hawn fuq. Il-kandidati li jintgħażlu jistgħu jirċievu ħlas addizzjonali sa 50% tal-għotja ta’ kull xahar tat-trainees Schuman, biex jikkumpensaw għall-ispejjeż addizzjonali mġarrba.

Tista’ tiġi pprovduta akkomodazzjoni raġonevoli lit-trainees b’diżabbiltà fir-rigward tal-funzjonijiet essenzjali tal-impjieg tagħhom. Fejn meħtieġ se jittieħdu miżuri xierqa sabiex persuna b’diżabbiltà jkun jista’ jkollha aċċess biex tipparteċipa, jew tavvanza fl-impjieg, jew titħarreġ.

Meta tinfetaħ il-proċedura ta’ selezzjoni, applika permezz tal-portal li ġej: https://ep-stages.gestmax.eu/search

Postijiet: Brussell, il-Lussemburgu, Strasburgu jew l-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew.