Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Membri tal-bord tas-selezzjoni

Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet tas-selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lil membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu (permezz tal-EPSO), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa, jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom lill-President tal-bord tas-selezzjoni.

President

IONETE Denisa Elena

President supplenti

VITOS Marios

DRAGOTA Mihai

Membri

BRUGGEMAN Jean-Michel

CHARON Olivier

CIMAS CARRILLO Jesús

COLLINI Fabrizio

GRICIUTE Sigita

MANSSON Michael

MAXWELL Linda

MITSOPOULOU Stavroula

OFONI Karina

PALA Caterina

VISCARDY Joelle

ZACHARIAS Anastasios

Membri supplenti

N/A

Reference number: 
EPSO/AST/153/22

Data aġġornata
12/05/2023 - 15:10