Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Riżultati finali tal-kompetizzjoni

New draft Delete Translate Manage display EPSO/AD/326/16 - GA - 2 Pubblikazzjoni tar-riżultati taċ-ċentru ta' valutazzjoni u tal-kompetizzjoni finali fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 05/07/2017 Numru ta' kandidati fil-lista ta' riżerva: 2 Ebda skor minimu – il-kandidati kollha li għaddew mit-testijiet jinsabu fil-lista ta' riżerva. Il-lista ta' riżerva se tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali u fis-sit web tagħna bejn xahar jew xahrejn wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati finali tal-kompetizzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati.

Post date:

Riżultati finali tal-kompetizzjoni

New draft Delete Translate Manage display EPSO/AD/326/16 - GA - 1 Pubblikazzjoni tar-riżultati taċ-ċentru ta' valutazzjoni u tal-kompetizzjoni finali fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 05/07/2017 Numru ta' kandidati fil-lista ta' riżerva: 8 Ebda skor minimu – il-kandidati kollha li għaddew mit-testijiet jinsabu fil-lista ta' riżerva. Il-lista ta' riżerva se tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali u fis-sit web tagħna bejn xahar jew xahrejn wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati finali tal-kompetizzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati.

Post date:

Membri tal-bord tal-għażla

New draft Delete Translate Manage display Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu (permezz ta' EPSO ), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir- Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa , jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni. Chairperson Labhrás O'FINNEADHA Chairperson alternattiv Paul MURPHYLena WESTBERG Membri Dónal FOLEYOtilia DRAGOMIRFrank WOHLGEMUTHGabriela REXOVALuca DALPOZZOAnne-Marie MORRISSEYHilary LAVELLEPeter O'SULLIVAN Membri alternattivi Brigitte LEMOIGNEPeter CAINStéphane MACCIONECarl MAC GABHANNRóisín ABBOTTMaria Cristina FERNANDES DA SILVAIlias SOTIRCHOSJean-Stéphane LE GLAUNEC

Post date:

Stedina għaċ-Ċentru ta' valutazzjoni

New draft Delete Translate Manage display EPSO/AD/326/16 - 1 Pubblikazzjoni tal-istedina għaċ-Ċentru ta' Valutazzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 29/05/2017 Numru ta' kandidati mistednin għaċ-ċentru ta' valutazzjoni: 8 Il-kandidati kollha li għaddew mit-test(ijiet) u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà jiġu ammessi.

Post date:

Stedina għaċ-Ċentru ta' valutazzjoni

New draft Delete Translate Manage display EPSO/AD/326/16 - 2 Pubblikazzjoni tal-istedina għaċ-Ċentru ta' Valutazzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 29/05/2017 Numru ta' kandidati mistednin għaċ-ċentru ta' valutazzjoni: 2 Il-kandidati kollha li għaddew mit-test(ijiet) u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà jiġu ammessi.

Post date:

Riżultati ta' ammissjoni

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tar-riżultati ta' ammissjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 22/11/2016 Numru ta' kandidati mistednin għat-testijiet tat-traduzzjoni:Opzjoni 1 = 39Opzjoni 2 = 4 Il-kandidati kollha li għaddew mit-test(ijiet) u/jew li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà huma ammessi.

Post date: