Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Ātrākas, vienkāršākas un pieejamākas atlases procedūras

On 31 January, EPSO’s governing body, the interinstitutional Management Board, decided to drop oral tests from EPSO’s selection procedures, as part of a fundamental rethink of the current selection process.

Competitions will put greater emphasis on candidates’ qualifications and on a set of written tests, all to be conducted in one testing session. All tests will be done online via remotely proctored testing.

With a ‘competition phase’ based exclusively on written tests, it will be possible for EPSO to strive to reduce competition timelines to just 6 months, and, eventually, less.

Following the competition, the selection board will draw up the reserve list containing the names of the successful candidates. The list is made available to the EU institutions and bodies for recruitment purposes.

The first competition under the new competition model was published on 22 June 2023 (Economics). Regular updates are available on EPSO’s website: Upcoming selection procedures | EU Careers (europa.eu), (we invite you to subscribe to this page to receive notifications).

Vērtēšanas centrs un visi ar to saistītie mutiskie pārbaudījumi, kas tika ieviesti 2010. gadā, vairs netiks izmantoti.

Tomēr kandidātu vispārīgās kompetences joprojām tiks izvērtētas intervijās, ko pēc rezerves sarakstu izveides rīkos attiecīgās ES iestādes, kuras meklē darbiniekus. Lēmums par to, kuru no kandidātiem pieņemt darbā, ir iestāžu ziņā.
 

Raitāka konkursa norise. Mērķis ir pabeigt atklātos konkursus laikposmā, kas nepārsniedz 6 mēnešus (no publicēšanas brīža līdz rezerves saraksta izveidei).

Efektivitāte. Visi testi notiks tiešsaistē vienā pārbaudījumu sesijā, un katram kandidātam tas aizņems tikai vienu dienu.

Mūsdienīgums. Testēšana tiešsaistē ir ātrāka un elastīgāka, tā ir saskaņā ar mūsdienu digitalizēto pasauli, zaļāka un pieejamāka lielākajai daļai kandidātu neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.

Pārredzamība. Lai kandidātiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, EPSO pirms konkursa tiešsaistē publicēs avotus, kas izmantoti, gatavojot zināšanu pārbaudi par ES (vispārēja profila konkursos).

Kvalitāte. Jaunais EPSO konkursa modelis nodrošina, ka sekmīgajiem kandidātiem ir apmierinošas kognitīvās spējas un ka viņi ir vieni no labākajiem ar konkrēto jomu saistīto zināšanu un rakstiskās saziņas / dokumentu izstrādes prasmju ziņā. Viņiem ir atbilstošs diploms un/vai darba pieredze.

Skaidras kompetencesIr spēkā EPSO 2022. gada aprīlī pieņemtā vispārējo kompetenču sistēma.

Daudzveidība. Ieviešot ātrākas, vienkāršākas un pieejamākas atlases procedūras, EPSO vēlas arī panākt, ka konkursos piedalās pēc iespējas plašāks kandidātu loks.

Teksta loģiskās analīzes, matemātisko iemaņu un abstraktās domāšanas testi

Testi, ar kuru palīdzību tiek novērtēta kandidātu spēja loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstraktā domāšana, joprojām būs daļa no atlases procedūras. Rezultāti parasti netiks kārtoti rangu tabulā, būs tikai jāiegūst minimālais punktu skaits. Katrai no trim prasmēm piešķirtais svars var atšķirties atkarībā no izvēlētā profila. 


Zināšanu par ES pārbaude vispārēja profila konkursos
Attiecīgās jomas daudzizvēļu tests speciālistu konkursos

Pārbaudot zināšanas par ES, galvenā uzmanība tiks pievērsta būtiskiem jautājumiem par ES darbību, rīcībpolitiku un procedūrām.

Kandidātiem būs iespēja tiešsaistē iepazīties ar šā testa izveidē izmantotajiem avotiem. Līdz ar to tas būs pieejamāks arī cilvēkiem, kuri nekad nav studējuši ES jautājumus universitātē vai strādājuši šajā jomā. Šā testa izveidē izmantotos avotus publicēs vienlaikus ar paziņojumu par konkursu.

Speciālistu konkursos materiālus, kas izmantoti attiecīgās jomas daudzizvēļu testu sagatavošanā, EPSO nepublicēs.


Problēmsituācijas analīze

Dažos konkursos jāveic problēmsituācijas analīze, kas ļauj novērtēt kandidātu rakstiskās komunikācijas prasmes (t. i., dokumentu sagatavošanas prasmes).


Rakstisks pārbaudījums.

Līdz ar EPSO pāreju uz 24 valodu režīmu no 2024. gada atlases procedūrās tiks ieviests jauna veida tests: rakstisks pārbaudījums, kura mērķis būs novērtēt kandidātu rakstiskās saziņas prasmes. Rakstiskais pārbaudījums aizstās problēmsituācijas analīzi*.

Rakstiskā pārbaudījuma ietvaros EPSO izmantos trīs dažādu veidu pārbaudījumus atkarībā no darbā pieņemošo dienestu vajadzībām katrā konkursā:

 1.        rakstisko pārbaudījumu saistībā ar konkursa jomu(-ām). Tajā novērtē tikai rakstiskās saziņas prasmes; 
 2.        rakstisko pārbaudījumu saistībā ar konkrēto jomu. Tajā novērtē rakstiskās saziņas prasmes un zināšanas attiecīgajā konkursa jomā;
 3.        eseju brīvā formā par ES jautājumiem. Tajā novērtē tikai rakstiskās saziņas prasmes. 

Kandidātiem būs jāizpilda pārbaudījuma uzdevums(-i), pamatojoties uz EPSO sniegtiem dokumentiem, kuri ir saistīti ar konkursa paziņojumā norādīto konkursa jomu.

Rakstiskais pārbaudījums nav valodas pārbaudījums. Kandidātus vērtēs pēc zemāk uzskaitītajiem konkrētajiem pamatelementiem (tie ir aspekti, ko pārbaudījumu vērtētāji ņem vērā, novērtējot konkrētu kompetenci).

Pamatelementi attiecībā uz rakstiskās saziņas prasmēm

Kandidāts

 • raksta kodolīgi un neizmanto nevajadzīgus vārdus un teikumus;
 • izklāsta tematu saprotamā veidā;
 • pielāgo savu tekstu mērķauditorijai un pārbaudījuma mērķim;
 • uzdevuma izpildei izmanto sniegto informāciju;
 • rakstiski izsakās strukturēti un idejas izklāsta loģiskā secībā.

*Problēmsituācijas analīzi turpinās izmantot dažos konkursos, kuros pārbaudījumu sesijas jau sākušās.


Digitālo prasmju tests

Dažos konkursos tiks ieviests digitālo prasmju tests atbilstīgi to ES iestāžu un struktūru vajadzībām, kurām EPSO atlasa darbiniekus.

 • Publication of the Notice of Competition
   
 • Self-assessment of eligibility via Experience Assessment Survey Instrument (EASI)*, followed by application
   
 • Reasoning skills tests on a pass/fail basis
   
 • EU knowledge test for generalist competitions or Field-related Multiple-choice Questionnaire (FRMCQ) for specialist competitions - ranked
   
 • Digital skills test (when applicable)
   
 • Case study (assesses drafting skills) corrected only for those with the best results in EU knowledge or FRMCQ
   
 • Written test aimed at assessing, mainly, the candidates' written communication skills. For more information, please visit our dedicated page
   
 • Eligibility checks at an appropriate stage (final verification before placing on the Reserve List; checking of second language, if necessary)
   
 • Reserve List (database of successful candidates, published by EPSO at the end of each competition, used by EU institutions for their specific recruitment needs)
   
 • ‘Single ‘Request for Review’ window – Candidates have the option to request a review of the decision establishing their test results if they believe there has been a material error or a breach of the competition procedure rules, which may impact the results of the selection process. This request can only be done once, in line with the procedures contained in the notice of competition.
   

* EASI is a tool aimed at providing optional feedback to interested candidates to help them understand better their likelihood of admission (eligibility) to a competition, based on their qualifications and professional experience, compared to the requirements laid down in the Notice of Competition.
 

The feedback will only be shared with candidates themselves and will not be shared with any member of the Selection Board.