Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kokių papildomų procedūrų turėčiau tikėtis, jei būčiau įdarbintas Europos Komisijoje eiti pareigas, kuriose turėčiau tvarkyti neskelbtiną ir įslaptintą informaciją?

Pagal Komisijos sprendimo 2015/444 [1] 10 straipsnio 2 dalį visi Europos Komisijos darbuotojai, tvarkantys neskelbtiną ir įslaptintą informaciją, kuriai tvarkyti reikia aukšto lygio konfidencialumo (toliau – ES įslaptinta informacija), privalo turėti atitinkamo lygio saugumo leidimą („EU SECRET“).

Kadangi Komisija reguliariai tvarko neskelbtiną ir įslaptintą informaciją, kuriai tvarkyti reikia aukšto lygio konfidencialumo, atsižvelgiant į tarnybos interesus, tie darbuotojai, kuriems dėl jų pareigų reikia susipažinti su neskelbtina ir įslaptinta informacija, turi atitinkamo lygio asmens patikimumo pažymėjimą („EU SECRET“).

Taigi konkurso laureatų, prieš juos įdarbinant į tam tikras pareigas Europos Komisijoje, gali būti paprašyta privalomai dalyvauti šiame sprendime nurodytoje asmens patikimumo tikrinimo procedūroje. Tokia išankstinė sąlyga bus aiškiai nurodyta pranešime apie atitinkamą laisvą darbo vietą. Laureatai turi būti pasirengę dalyvauti šioje asmens patikimumo tikrinimo procedūroje.

Asmens patikimumo tikrinimo procedūrą vykdo valstybės narės, kurios piliečiai yra tie laureatai, nacionalinė kompetentinga institucija. Ši procedūra valstybėse narėse gali gerokai skirtis. Pareiškėjams patariama su šia procedūra susipažinti prieš teikiant paraišką dalyvauti konkurse.


[1] 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).