Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Mokslas ir moksliniai tyrimai

Dėl šiandienos iššūkių masto ir sudėtingumo sprendžiant aplinkos, sveikatos, maisto, skaitmenizacijos ir kitus bendrus uždavinius ES tenka vis dažniau pasitelkti ekspertus.

Todėl reikia patyrusių ir kompetentingų įvairių sričių specialistų, kurie dirbtų, pavyzdžiui, žemės ūkio, sveikatos ir maisto saugos ekspertais, chemijos specialistais, branduolinės energetikos inspektoriais, dirbtinio intelekto administratoriais.

Mokslo sričių specialistai

Pareigybės aprašymas

Savo unikaliomis žiniomis mokslininkai, tyrėjai ir kiti specialistai labai padeda institucijoms ir politikos formuotojams spręsti mokslinius uždavinius. 

Ekspertams, be kitų užduočių, dažnai pavedama rengti politiką ir naujus teisės aktus, įgyvendinti ir administruoti galiojančius teisės aktus ir programas, atlikti mokslinius tyrimus ir analizę, nagrinėti politikos perspektyvas, atlikti patikras, dalyvauti tarptautiniuose susitikimuose ir derybose. 

Būtina kvalifikacija

Šiam darbui dirbti būtina kvalifikacija priklauso nuo pareigybės pobūdžio. Paprastai reikalaujama gerai mokėti bent dvi ES kalbas, turėti atitinkamos srities diplomą ir atitinkamą kelerių metų profesinę patirtį. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Informacijos apie galimybes sudaryti sutartį galite ieškoti ir Jungtinio tyrimų centro interneto svetainėje.