Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kako mogu svojoj državi članici omogućiti da mi ponudi pomoć u pripremi za postupak odabira i zapošljavanja?

Question categories:

Kao kandidat u EPSO-ovu natječaju možete svoje podatke za kontakt učiniti dostupnima tijelima svoje države članice. Ona će vam tada moći ponuditi pomoć u postupku odabira i zapošljavanja (seminari, predavanja, publikacije i sl.).

To odabirete kad se prijavljujete na pojedini natječaj (svoje preferencije u tom pogledu iskazujete u odgovarajućoj rubrici elektroničkog obrasca za prijavu). Te preferencije vrijede samo za natječaj za koji su iskazane te se u svakoj novoj prijavi moraju ponovno iskazati.

Potvrdnim odgovorom na relevantno pitanje u obrascu za prijavu dajete EPSO-u izričitu privolu da vaše ime i prezime, adresu e-pošte i referentni broj natječaja na koji ste se prijavili proslijedi nacionalnim tijelima države članice EU-a čiji ste državljanin. Ti se podaci prosljeđuju kako bi vam nacionalna tijela vaše države članice mogla ponuditi pomoć u postupku odabira i zapošljavanja u kontekstu natječaja na koji ste se prijavili.

Vaši se osobni podaci prosljeđuju nacionalnim tijelima vaše države članice u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ, a posebno člancima 7. i 9. te uredbe.

Potvrdnim odgovorom na relevantno pitanje u obrascu za prijavu dajete izričitu privolu da nacionalna tijela države članice čiji ste državljanin obrade vaše osobne podatke kako bi vam ponudila pomoć u postupku odabira i zapošljavanja u kontekstu natječaja na koji ste se prijavili. Ta su tijela ovlaštena obrađivati vaše podatke dok sudjelujete u tom natječaju. Ako vaše ime bude uvršteno na popis uspješnih kandidata za taj natječaj, nacionalna tijela bit će ovlaštena vaše podatke obrađivati do isteka valjanosti tog popisa ili dok ne povučete privolu za obradu tih podataka.

Nacionalna tijela vaše države članice vaše osobne podatke obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Privolu možete u svakom trenutku povući slanjem pisanog zahtjeva za povlačenje privolesvojoj državi članici. Međutim, pritom valja imati na umu sljedeće: povučete li privolu nakon što je EPSO već proslijedio vaše podatke, država članica neće ih smjeti dalje obrađivati, ali prošla obrada utemeljena na vašoj privoli iz razdoblja prije povlačenja i dalje će biti zakonita.

Privola da EPSO vaše podatke proslijedi nacionalnim tijelima vaše države ne obvezuje vas da prihvatite pomoć koju vam ta tijela ponude.

Privola da EPSO vaše podatke proslijedi nacionalnim tijelima vaše države ne obvezuje ta tijela da vam se obrate ili da vam ponude pomoć; o tome odlučuje isključivo država članica čiji ste državljanin.