Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Nisam državljanin države članice EU-a. Mogu li se prijaviti?

Question categories:

Ne. Kako biste prijavili, na dan potvrđivanja prijave morate biti državljanin države članice EU-a. Važeća boravišna dozvola ne smatra se dokazom o državljanstvu.