Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Konačni rezultati natječaja - Administratori u području znanstvenog istraživanja – primijenjena podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 09/03/2020 Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 10 Najmanji ukupni broj bodova: 125,5​ Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Post date:

Poziv u centar za procjenu - Administratori u području znanstvenog istraživanja – primijenjena podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 16/09/2019 Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 34 Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 37​

Post date:

Članovi povjerenstva za odabir

New draft Delete Translate Manage display Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a ), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja , obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir. Predsjednik Bidoglio Giovanni Zamjenik predsjednika Debille Godelieve Thenner Birgitt Collotte Pascal Girardi, Riccardo Članovi Agundez Ana Aldave De Las Heras Laura Annand Hugh Barreiro Hurle Jesus Bremier Stéphane Bui huy Hien Calenbuhr Vera Cardoso De Jesus Ana Cristina Cihlar Milan Eloirdi Rachel Eriksson Arne Fatica Serena Fortuny Guasch Joaquim Kayitakire François Kenny Robert Kolodziejak Andreas Kourti Naouma Larcher Martin Marin Ferrer Montserrat Maschio Isabella Mayer Klaus Micale Fabio Mubareka Sarah Nardo Michela Negro Paolo Noel Marc Pakalin, Sazan Panagos Panos Peinador Veira Miguel Perrotta Domenico Petracco Marco Robertson Barry Rosenbaum Eckehard Saveyn Bert Schade Burkhard Simola Kaisa Simoneau Catherine Skouloudis Andreas Steen Marc Strobl Peter Toth Katalin Villanueva Alejandro Wieladek Rafal Wilhelmi Frank Wilkening Heinz Zagorowicz Klaudia Zamjenici članova N/A

Post date:

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – primijenjena podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 20/06/2019 Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 30 Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 37​

Post date:

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – primijenjena podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 23/05/2019 Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 30 Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 37​

Post date: