Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Konačni rezultati postupka odabira - Asistenti – Analiza podataka i podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 07/06/2021 Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 17 Najmanji ukupni broj bodova: 84​ Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Post date:

Poziv na intervju - Asistenti – Analiza podataka i podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava poziva na razgovor na EPSO računima kandidata: 24/03/2021 Broj kandidata pozvanih na razgovor: 49

Post date:

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Asistenti – Analiza podataka i podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 22/02/2021 Broj kandidata pozvanih na intervju iz relevantnog područja: 49 Probir talenata – minimalan broj bodova potreban da bi kandidat bio pozvan na intervju iz relevantnog područja: 75​

Post date:

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Asistenti – Analiza podataka i podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 22/02/2021 Broj kandidata pozvanih na intervju iz relevantnog područja: 47 Probir talenata – minimalan broj bodova potreban da bi kandidat bio pozvan na intervju iz relevantnog područja: 76​

Post date:

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Asistenti – Analiza podataka i podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 21/12/2020 Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 144

Post date:

Members of the Selection Committee - Asistenti – Analiza podataka i podatkovna znanost

New draft Delete Translate Manage display Napominjemo da su rad i odluke svih odbora za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi odbora zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima odbora. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a ), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja , obratiti predsjedniku odbora za odabir. Predsjednik Stefano BERTOLO Zamjenik predsjednika n/a Članovi Mojca BOLTIN Alberto MEGARO Zsolt SOTI Zamjenici članova Julia URHAUSEN Liljana SAVIC Dario BUONO Antoni Brossa

Post date: