Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Monimuotoisuus, osallisuus ja tasa-arvo

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Osallisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisellä on keskeinen sija Euroopan unionin toiminnassa. Näiden arvojen mukaisesti EU haluaa palkata monimuotoista työvoimaa.

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) pyrkii aktiivisesti lisäämään toimielinten henkilöstön monimuotoisuutta, jotta EU:n virkamieskunta edustaisi mahdollisimman hyvin kansalaisia, joita se palvelee.

EU:n lainsäädäntö kieltää syrjinnän sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen alkuperän, sosioekonomisen taustan, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, kansallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen tai muiden ominaisuuksien perusteella.

EPSO pyrkii valintamenettelyissään tarjoamaan kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hakumenettelyyn ja osoittaa taitonsa sekä kilpailla tasavertaisesti.

EPSO on sitoutunut etsimään ja poistamaan kaikenlaiset esteet, kuten ennakkoluulot ja riskin tulla syrjityksi esimerkiksi vammaisuuden vuoksi.

EU:n toimielinten, elinten ja virastojen sitoutuneisuus monimuotoisuuteen ja osallistamiseen näkyy työpaikoilla jokaisen yksilön arvostuksena ja kunnioituksena sekä suhtautumisena monimuotoisuuteen työympäristöä rikastuttavana ja innovointia lisäävänä tekijänä.

Lisätietoja yhtäläisistä mahdollisuuksista