Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Liity osallisuuden ja monimuotoisuuden alalla toimivien järjestöjen verkostoon

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Yhteistyöpyyntö osallisuuden ja monimuotoisuuden alalla toimiville EU-järjestöille

EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO pyytää järjestöiltä tiedotusapua

 

EPSO pyrkii edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta kaikkien valintamenettelyjen yhteydessä.

Erityisesti EPSOn tavoitteena on kasvattaa lahjakkuusreservin moninaisuutta ja edistää näin EU:n kansalaisten moninaisuuden näkymistä EU:n toimielinten virkamieskunnassa.

EPSO haluaa kertoa EU-uramahdollisuuksista ja tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikastaan sekä kannustaa harkitsemaan uraa EU-toimielimissä ja -virastoissa ja osallistumaan EPSOn hakukilpailuihin.

Jos organisaatiosi (kansalaisjärjestö, tasa-arvoelin, kattojärjestö, muu järjestö) edustaa esimerkiksi etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautumisen, sosioekonomisen aseman, vamman tai vähemmistöön kuulumisen perusteella erityisryhmiin kuuluvia EU-kansalaisia, EPSO haluaisi pyytää organisaatioltasi tiedotusapua ja -yhteistyötä näiden ryhmien tavoittamiseksi.

 

Liity mukaan verkostoomme!

Liity mukaan EPSOn osallisuuden ja monimuotoisuuden alalla toimivien järjestöjen verkostoon (tietokantaan) ja jaa tietoa EU:n uramahdollisuuksista oman järjestösi jäsenille.

EPSO toimittaa verkoston jäsenille säännöllisesti tietoa EU-uraan liittyvistä työmahdollisuuksista ja valintamenettelyistä.

 

Haluatko mukaan?

Jos haluat osallistua, täytä lomake ja kerro lisää järjestöstäsi ja siitä, millaista yhteistyötä haluaisit tehdä EPSOn kanssa.

EPSO tekee mielellään yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa kaikkien kansalaisten tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi.

 

Haluatko lisätietoa?

Lisätietoja EPSOn tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikasta on EPSOn sivuston Yhtäläiset mahdollisuudet, moninaisuus ja osallisuus -osiossa.

Lisätietoa voi pyytää sähköpostitse osoitteesta EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Edustaako järjestösi vammaisia henkilöitä?

Lisätietoa erityisjärjestelyistä valintakokeissa on EPSOn sivuston Yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa. Sivustolla on myös EU-toimielimissä työskentelevien virkamiesten kokemuksia, videoita, eri vaiheita kuvaava esite, ohjeet erityisjärjestelyjen pyytämiseen valintakokeissa ja yhteenveto mukautuksista, joita voidaan tarjota valintakokeissa hakijoille.

Lisätietoa erityistarpeiden edellyttämistä järjestelyistä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta EPSO-accessibility@ec.europa.eu.