Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EPSO uudistaa henkilöstövalintamenettelyjä

EPSO toteuttaa parhaillaan kattavaa henkilöstövalintamenettelyjen uudistusta, jolla pyritään vastaamaan EU:n toimielinten muuttuviin tarpeisiin ja ottamaan paremmin huomioon nykypäivän työmarkkinoiden realiteetit. Erityisesti uudistetaan yleisvirkamieskilpailuja (AD) ja tarkistetaan osaamiskehystä. Tavoitteena on lisätä hakijajoukon monimuotoisuutta niin profiilien kuin taustankin suhteen. Erikoisalojen kilpailuissa ollaan jo pilottivaiheessa, jossa testataan joitakin uusia valintamenetelmiä.

Uudistusten päätarkoituksena on lyhentää kilpailujen kestoa ja tehostaa niitä niin hakijoiden kuin arvioijienkin kannalta sekä tavoittaa paremmin tiettyjen erikoisalojen osaajat, joita toimielimet kulloinkin hakevat. Myös testausmenetelmiä nykyaikaistetaan parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. EPSO aikoo ottaa käyttöön uuden tietokoneavusteisen järjestelmän alakohtaisten monivalintakokeiden laadinnassa. Sitä hyödynnetään erikoisalojen kilpailujen alkuvaiheessa, ja päättelykykyä mittaavien kokeiden arvosteluun aletaan soveltaa hyväksytty/hylätty-periaatetta. EPSO siirtyi covid-19-pandemian aikana nopeutetusti etäyhteydellä valvottaviin arviointikeskusvaiheen kokeisiin. Joissakin kilpailuissa hakijat voivat suorittaa jotkin tietokoneella tehtävät kokeet joko verkossa tai testikeskuksissa. Muissa pilottihankkeissa ollaan ottamassa käyttöön kokeita EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä, ja kykyjenkartoitusvaiheessa tehostetaan tietokoneavusteisia menetelmiä. Koska pilottihankkeet ovat vasta alkuvaiheessa ja niiden tulokset on analysoitava huolellisesti, EPSO antaa näistä uudistuksista lisätietoa tuonnempana.

Objektiivisuus ja hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ovat kaikkien näiden prosessien ytimessä.