Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Avustava henkilöstö

Avustava henkilöstö antaa merkittävän panoksen EU:n toimintaan huolehtimalla erilaisista työpaikan toiminnoista ja tehtävistä.

Avustavaan henkilöstöön kuuluvat muun muassa sihteerit ja hallintoavustajat, henkilöstöhallinnon avustajat, autonkuljettajat, turvallisuusvirkailijat ja vahtimestarit.

Sihteeri/hallintoavustaja

Toimenkuva

Sihteerit ja hallintoavustajat hoitavat monenlaisia tehtäviä, joihin kuuluu mm. yhden tai useamman henkilön tai yksikön tukitehtävistä huolehtiminen, asiakirjojen valmistelu, yksikön/osaston toiminnan organisointi ja koordinointi, asiakirjojen valmistelu, käsittely, viimeistely ja tarkistaminen sekä tietojen hankinta, kokoaminen ja jakaminen. 

Henkilöstöhallinnon avustajat suorittavat henkilöstöhallinnon tehtäviä, jotka liittyvät rekrytointiin, urakehitykseen, koulutukseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin.

Keskeiset vaatimukset

Hakijalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito ja keskiasteen koulutus tai ammatillinen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään muutaman vuoden työkokemus alalta. Ylemmän palkkaluokan virkaan edellytetään lisäksi usean vuoden työkokemusta sihteerin/hallintoavustajan tehtävistä. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Autonkuljettaja

Toimenkuva

Autonkuljettajien tehtävänä on kuljettaa EU:n henkilöstöä, jäsenmaiden virkamiehiä, diplomaattikuntaan kuuluvia vierailijoita ja korkea-arvoisia henkilöitä Brysselissä, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja muissa EU:n toimi- ja kokouspaikoissa.

Lisäksi tehtäviin kuuluu arkaluonteisen/luottamuksellisen postin kuljettaminen, henkilöiden ja tavaroiden turvallisuuden varmistaminen kuljetuksen aikana sekä EU:n ajoneuvojen asianmukaisen käytön ja huollon varmistaminen.

Keskeiset vaatimukset

Kielitaitoa ja työkokemusta koskevista vähimmäisvaatimuksista on tarkempia tietoja kulloinkin julkaistavan valintamenettelyn kilpailuilmoituksessa. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Autonkuljettajia voidaan ottaa palvelukseen myös sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Turva- ja suojeluvirkailija

Toimenkuva

Turva- ja suojeluvirkailijat huolehtivat EU:n henkilöstön, vierailijoiden, omaisuuden ja rakennusten turvallisuudesta. Lisäksi heidän tehtävänään on varmistaa arkaluonteisten ja turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus.

Tehtäviin kuuluu toimitilojen ja ihmisten valvonta, turvallisuusuhkien ehkäisy, häiriöistä ja epäilyttävästä käyttäytymisestä raportointi, henkilöiden ja tavaroiden EU:n tiloihin pääsyn valvonta, vartiointikierrokset EU:n rakennuksissa, toiminta hätätilanteissa ja/tai palohälytystapauksissa, ensiavun antaminen ja posti- ja tavaratoimitusten turvatarkastuksista huolehtiminen. 

Keskeiset vaatimukset

Kielitaitoa ja työkokemusta koskevista vähimmäisvaatimuksista on tarkempia tietoja kulloinkin julkaistavan valintamenettelyn kilpailuilmoituksessa. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Vahtimestari

Toimenkuva

Euroopan parlamentin vahtimestarit avustavat Euroopan parlamentin jäseniä ja parlamenttiin kutsuttuja henkilöitä täysistuntojen, parlamentin elinten kokousten sekä toimitiloissa järjestettävien tapahtumien aikana.

He huolehtivat siitä, että sääntöjä ja turvallisuusperiaatteita noudatetaan.

Vahtimestarien tehtäviin kuuluu myös muun muassa kokoussalien valmistelu ja valvonta, parlamentin jäsenten, korkea-arvoisten henkilöiden ja vierailijoiden avustaminen ja saattaminen istumapaikoille kokoussaleissa sekä seremoniallisten tehtävien hoitaminen yhdessä protokollayksikön kanssa.

Keskeiset vaatimukset

Kielitaitoa ja työkokemusta koskevista vähimmäisvaatimuksista on tarkempia tietoja kulloinkin julkaistavan valintamenettelyn kilpailuilmoituksessa. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Konferenssitekniikka-avustaja

Toimenkuva

Konferenssitekniikka-avustajat vastaavat multimedia-/audiovisuaali- tai konferenssilaitteistoihin kuuluvien ääni- ja kuvalaitteiden käytöstä. 

He tarjoavat myös audiovisuaalilaitteita ja tietokoneita koskevaa teknistä tukea.

Keskeiset vaatimukset

Kielitaitoa ja työkokemusta koskevista vähimmäisvaatimuksista on tarkempia tietoja kulloinkin julkaistavan valintamenettelyn kilpailuilmoituksessa. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista