Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EU:n yleinen hallinto

EU:n hallintovirkamiesten työllä on välitön vaikutus Euroopan unionin kasvuun ja kansalaisten hyvinvointiin. 

Hallintovirkamiehet valmistelevat päätöksiä, jotka hyödyttävät kaikkia kansalaisia. He tukevat päätöksentekijöitä osallistumalla EU:n politiikan ja toimien suunnitteluun kaikilla elämänaloilla, joita ovat esimerkiksi oikeus, terveys, työ, liiketoiminta, verotus ja tietotekniikka. 

Hallintovirkamies

Toimenkuva

Eri alojen hallintovirkamiehet ohjaavat ja tukevat virkamiesjohtoa EU:n toimien ja politiikan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Käsiteltävät aihepiirit ulottuvat ulkopolitiikasta ihmisoikeuksiin, henkilöresursseihin ja rahoitusohjelmien hallinnointiin. 

Hallintovirkamiehen tehtäväkenttään voivat kuulua esimerkiksi analyysien ja ratkaisuehdotusten laadinta, strategiasuunnittelu, projektien toteutus, yksikköjen ja toimielinten yhteistyön koordinointi, EU:n toimia koskevien julkisten kuulemisten järjestäminen ja yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa.
 
Keskeiset vaatimukset

Vähintään kahden EU:n virallisen kielen hyvä taito, palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) haettaessa korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa lisäksi usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista