Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede

Ekonomistien, varainhoitajien ja tilastotieteilijöiden keskeisenä tehtävänä on neuvoa päätöksentekijöitä siinä, miten elintasoa voidaan parantaa EU:ssa. 

Heidän asiantuntemuksensa auttaa edistämään työpaikkojen luomista ja taloudellista hyvinvointia. He myös tukevat EU:n kasvua mm. arvioimalla talouden kehityssuuntia ja ehdottamalla ratkaisuja kriisitilanteisiin ja yritysten tukemiseen.

Tilastotieteilijä

Toimenkuva

EU:n tilastotieteilijät antavat vahvan panoksen EU:n päätösten ja tulevien toimintalinjojen valmisteluun. He keräävät, arvioivat ja tulkitsevat tilastollisia aineistoja, jotka auttavat tekemään mm. talouteen, rahoitukseen, yhteiskuntaan, maatalouteen ja ympäristöön vaikuttavia EU:n päätöksiä. 

Tilastotieteilijöiden tehtäviin kuuluu mm. tilasto-ohjelmien laatiminen ja toteuttaminen, menetelmien määrittely, matemaattisten mallien soveltaminen, määrällisten ja laadullisten analyysien suorittaminen, tilastoalan toimien sääntely ja koordinointi, tietojen tulkitseminen ja levittäminen sekä hankesuunnitelmien toteuttaminen. 

Tilastojen parissa EU-elimissä työskentelee sekä hallintovirkamiehiä että hallintoavustajia.

Keskeiset vaatimukset

Vähintään kahden EU:n virallisen kielen hyvä taito. Hallintovirkamiesten palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) haettaessa korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa lisäksi usean vuoden työkokemus alalta.

Hallintoavustajalta edellytetään toisen asteen jälkeistä soveltuvaa koulutusta ja muutaman vuoden työkokemusta alalta tai toisen asteen koulutusta ja useiden vuosien työkokemusta alalta

Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Ekonomisti

Toimenkuva

Ekonomistien työ parantaa osaltaan EU:n kansalaisten sosiaalisia ja taloudellisia edellytyksiä. He auttavat vauhdittamaan talouden kehitystä, löytämään ratkaisuja talous- ja finanssikriiseihin sekä laatimaan toimivia strategioita maailmantalouden haasteisiin vastaamiseksi. 

Ekonomistit neuvovat johtavia päätöksentekijöitä ja antavat ohjeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi rahoituslaitoksiin ja -markkinoihin, talousintegraatioon ja -kehitykseen, kaupankäyntiin Euroopassa, julkiseen talouteen, rakenneuudistuksiin ja yhteiseen rahaan. 

Keskeiset vaatimukset

Vähintään kahden EU:n virallisen kielen hyvä taito, palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) haettaessa korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa lisäksi usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Varainhoitaja/Varainhoitoavustaja

Toimenkuva

Varainhoitajat neuvovat virkamiesjohtoa EU:n taloudelliset ja rahoitukselliset vaatimukset täyttävien strategioiden suunnittelussa. Varainhoitoavustajat auttavat ja tukevat heitä näiden tehtävien suorittamisessa. 

Varainhoitajat mm. määrittävät EU:n taloudelliset ja määrärahatarpeet, valvovat ja analysoivat rahoitusmarkkinoita, pankkijärjestelmiä ja markkinasegmenttejä eri puolilla EU:ta, valmistelevat ja arvioivat rahoituspolitiikan linjauksia, laativat erilaisia taloudellisia kertomuksia ja ennusteita, suunnittelevat rahoitus- ja budjettimenettelyjä, avustavat tilintarkastuksessa ja tarkastuksissa sekä suunnittelevat ja hallinnoivat julkisia hankintamenettelyjä.

Keskeiset vaatimukset

Varainhoitajan tehtävään hakevalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito, korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Varainhoitoavustajan tehtävään hakevalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito, keskiasteen jälkeinen koulutus soveltuvalta alalta ja vähintään muutaman vuoden soveltuva työkokemus tai keskiasteen koulutus ja usean vuoden työkokemus

Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista