Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvordan sikrer EPSO lige muligheder?

Question categories:

Der gennemføres nøje analyser af alle EPSO's test og af pointgivningen for at sikre, at de er retfærdige og ikke stiller bestemte grupper dårligere end andre. EPSO er i gang med at sikre overensstemmelse med den helt nye ISO-standard for bedømmelsesprocedurer og følger allerede FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Et vigtigt aspekt hvad angår retfærdighed er balancen mellem kønnene, og EPSO arbejder på at tiltrække og udvælge en afbalanceret pulje af mandlige og kvindelige ansøgere. I praksis er der en uligevægt mellem antallet af kvindelige og mandlige ansøgere for visse profiler. Generelt set er antallet af kvindelige og mandlige ansøgere dog afbalanceret, og ved den seneste AD-udvælgelsesprøve for generalister var der 50 % mænd og 50 % kvinder blandt de ansøgere, der bestod.