Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Situační pohovor

Kliknutím na tlačítko/tlačítka níže se vám zobrazí zadání určené pro situační pohovor v rámci příslušného výběrového řízení. Pohovor je součástí zkoušky v distančním hodnotícím centru.

Zadání obsahuje pracovní situaci, která se bude v rámci situačního pohovoru probírat. Přečtěte si prosím online úkol, abyste se mohli na cvičení připravit.

Pohovor se bude týkat situace popsané v zadání a kromě toho budou zahrnuty další situace, které z tohoto zadání vycházet nebudou.

V den zkoušky můžete během pohovoru nahlížet do poznámek připravených předem. Nebude vám však umožněno pohovor zaznamenat ani si pořizovat další poznámky. Upozorňujeme též, že v den pohovoru nebudete mít k dispozici žádnou dobu na přípravu.

Situační pohovor probíhá na dálku formou videokonference. 

Podrobnosti o všech testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo výzvě k vyjádření zájmu.

Reference: 
EPSO/AD/391/21 - 1, EPSO/AD/391/21 - 2