Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Další pracovní příležitosti

  • Prozatímní pracovníci

Prozatímní pracovníci jsou najímáni agenturami, které zprostředkují dočasné zaměstnání v evropských institucích, a to vždy na výkon určité pracovní pozice na dobu určitou. Tito pracovníci tedy nemají status zaměstnanců EU.

Jejich pracovní náplň zahrnuje manuální, technické a jiné specifické úkoly.

Agentury v Bruselu

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Internetové stránky: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Internetové stránky: www.daoust.be

 

Agentury v Lucembursku

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Lucembursko

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Lucembursko

 

  • Odborníci EU

Pokud jste odborníkem na některou z oblastí politiky EU, můžete se zaregistrovat do expertní databáze spravované některým evropským orgánem či agenturou.

Zaregistrovaní odborníci pak mohou být podle potřeby přijati na výkon specifických úkolů.

Zde se dozvíte více o tom, jak se stát odborníkem Evropské komise.

Další informace získáte na stránkách Informační služby Společenství pro výzkum a vývoj(CORDIS).

 

  • Parlamentní asistenti

Parlamentní asistenti pracují přímo s poslanci Evropského parlamentu, kterým pomáhají při výkonu jejich pracovních povinností. Náplň jejich práce je různorodá. Mohou být umístěni v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu.

Více se o náboru parlamentních asistentů dozvíte na stránkách jednotlivých politických skupin Evropského parlamentu.

 

  • Externí překladatelé a tlumočníci (freelancers)

Jako externí pracovníci mohou pro instituce EU pracovat překladatelé a tlumočníci.

Máte zájem o práci externího překladatele?

  • Evropská komise zveřejňuje příslušné informace v sekci nabídková řízení.
  • O možnostech spolupráce se Soudním dvorem se dozvíte na jeho internetových stránkách v sekci věnované oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Pracovní místa pro externí tlumočníky nabízí Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Více informací najdete na stránkách Interpreting for Europe.

 

  • Zaměstnanci jídelen a údržby

Pracovníci v oblasti údržby a personál jídelen jsou najímáni prostřednictvím externích společností.

Smlouvu na tuto pozici lze získat prostřednictvím otevřených nabídkových řízení.

Další informace získáte na stránce věnované financování a nabídkovým řízením EU.