Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Orgány EU

Orgány EU tvoří základ unijního systému. Byly zřízeny vládami členských států, aby jim pomáhaly dosahovat cílů, které vytyčily v zakládajících smlouvách. Jsou hlavními rozhodovacími orgány Evropské unie.

Úřad EPSO vybírá uchazeče do těchto evropských orgánů: Evropský parlament, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), Evropský účetní dvůr (EÚD), Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), Evropský výbor regionů (VR), Úřad evropského veřejného ochránce práv, Úřad evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ).

Location
Brusel (Belgie)
Lucemburk (Lucembursko)